komin

Chcete prodat byt, dům, nebo z nějakého jiného důvodu budete potřebovat zpracovat energetický štítek budovy? Nevíte, v jaké fázi prodejního procesu průkaz vyhotovit, jestli ho nezbytně potřebujete a případně na koho se obrátit?

Nejdříve si sdělíme v úplné stručnosti obecné informace týkající se energetických štítků (průkazů energetické náročnosti budov – PENB).

Od roku 2013 existuje povinnost mít zpracovaný energetický štítek při prodeji i pronájmu budov a od roku 2016 i při prodeji a pronájmu bytových jednotek. Energetický štítek budovy je osvědčení, které vypovídá o tom, jak je daná budova náročná na energie a v jaké energetické třídě se nachází. Ukazatel energetické náročnosti se pohybuje ve stupnici A-G, nejvyšší třída je A – Mimořádně úsporná a nejnižší G – Mimořádně nehospodárná.

Celá stupnice včetně energetických hodnot:

A - Mimořádně úsporná (méně než 51 kWh/m2/rok)

B - Velmi úsporná (51-97 kWh/m2/rok)

C - Úsporná (98-142 kWh/m2/rok)

D - Hospodárná (143-191 kWh/m2/rok)

E - Nehospodárná (192-240 kWh/m2/rok)

F - Velmi nehospodárná (241-286 kWh/m2/rok)

G - Mimořádně nehospodárná (více než 286 kWh/m2/rok)

Kdy-je-potreba-prukaz-energeticke-narocnosti-budovy

Kdy je potřeba prokázat se průkazem energetické náročnosti budovy?

  • Prodej bytu: některé technické údaje zapsané v textu průkazu je nutné zahrnout již při prezentaci nemovitosti do inzerce. Pokud energetický štítek nepřiložíte do inzerce, je nutné k nemovitosti v inzerci přiřadit dle zákona nejnižší třídu G. V opačném případě hrozí majiteli nemovitosti sankce od státní energetické inspekce. V další fázi je ze zákona povinné průkaz doložit před podpisem kupní smlouvy (prodej OV), smlouvy o převodu členských práv a povinností (prodej DB) nebo nájemní smlouvy (pronájem).

 

  • V případě, že prodáváte byt v osobním vlastnictví, získáte průkaz bezplatně od předsedy SVJ. Pokud se jedná o převod družstevního podílu, tedy o družstevní byt, průkaz vám zajistí opět bezplatně předmětné družstvo, které byt spravuje. Stejně tomu je i u nájmu nebo podnájmu bytu. V případě, že nedoložíte PENB ve výše jmenovaných případech, lze jej u podpisu smluv nahradit předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tento případ se však týká pouze bytových jednotek.

 

  • Prodej domu: tady je to trošku složitější. Zde se vztahuje povinnost na všechny objekty postavené od 1. ledna 1947. Pokud však byla provedena na domě větší rekonstrukce, je nutné vyhotovit štítek energetické náročnosti i u domů starších. Posudek, v jakém rozsahu musí v takovém případě rekonstrukce být, nechte na posouzení energetického specialisty. Vyhotovení štítků je v případě prodeje domu již placená služba. Cena bude závislá na stavu prodávané nemovitosti a na podkladech, které dodáte energetickému specialistovi, který vám průkaz zpracuje. Energetický štítek nelze u prodeje domu nahradit vyúčtováním dodávek energie za poslední 3 roky.

 

Výjimky, kdy není nutné pořizovat štítek energetické náročnost budov:

  • Budovy s celkovou energeticky účtovanou plochou menší než 50 m2.
  • Rekreační objekty, které jsou užívány pouze část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání.
  • Budovy, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci.
  • Budovy užívané jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely.
  • Objekty pro průmyslové a dílenské provozy.

 

Na vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy je nutné spolupracovat s energetickým specialistou, který vlastní příslušná oprávnění pro tuto činnost.

 

Více informací vám rád a ochotně poskytnu.

Neváhejte mě kontaktovat:

* povinné pole